LVVP Therapiepraktijk Annet Grob “heel de mens” Therapie Praktijk Annet Grob | Middelstegracht 131 | Leiden Psychologische zorg in de generalistische basis-ggz (voorheen eerstelijns zorg) Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat hebt bij gesprekken met een eerstelijns/gz-psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de generalistische basis-ggz. Het kan zijn dat u eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner, maar u kunt ook direct worden doorverwezen. Wat doet een psycholoog in de generalistische basis-ggz? De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de generalistische basis-ggz geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde ggz nodig of is juist de hulp die de huisarts met de praktijkondersteuner kan bieden voldoende. Over het invullen van vragenlijsten Een onderdeel van de behandeling is het invullen van een of meerdere vragenlijsten, omdat uw behandelaar wil meten hoe effectief uw behandeling is. De behandelaar wil bijvoorbeeld weten of u tevreden bent over het therapeutische contact, hoe de therapie verloopt en of uw klachten daadwerkelijk verminderen. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. De meting (het invullen van vragenlijsten) wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring. Wat kost het? IIn 2015 hebt u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de generalistische basis-ggz. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. Eigen risico Vergoeding van hulp door een psycholoog in de basis-ggz valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2015 is het eigen risico € 375 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering? Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!  Wie betaalt de rekening? Als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de betaling buiten u om geregeld. De verzekering verrekent het eigen risico met u. Heeft uw behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u zelf de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgpolis. Bel tijdig af! Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Laat uw behandelaar dat dan tijdig weten. De behandelaar mag hiervoor zelf de regels bepalen en moet deze duidelijk aangeven. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting meestal zelf betalen. Nog vragen?  Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw behandelaar en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar. Deze informatie krijgt u van uw psycholoog. Voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ kunt u de website van de LVVP raadplegen: www.lvvp.info  LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN & PSYCHOTHERAPEUTEN Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, Tel: (030) 236 43 38, Fax: (030) 236 43 29 Email: bureau@lvvp.info Website: www.lvvp.info Per 1 Mei 2022 worden er geen nieuwe cliënten aangenomen in verband met de beëindiging van de praktijk in Leiden.